Życiorysy Jankowskich

Pokolenie pierwsze

 

Najstarszymi naszymi przodkami z rodziny Jankowskich, do informacji o których udało mi się do tej pory dotrzeć są Antoni Jankowski i jego żona Salomea Jankowska z domu Mencel. Życie ich rozpoczęło się w początku XIX wieku i upłynęło w miejscowości Kolonia Chromiec – wsi położonej w parafii Książ Wielkopolski, w powiecie śremskim, województwie poznańskim, w Prusach. Pod koniec życia mieszkali w miejscowości Dręczewskie Huby, parafia Gostyń, w powiecie krobskim, województwie poznańskim w Prusach, prawdopodobnie u któregoś ze swoich dzieci, gdzie też oboje zmarli i zostali pochowani.

Antoni Jankowski urodził się w 1806 r. w Kolonii Chromiec jako syn N. Jankowskiego i N. Był młynarzem, nie wiem czy miał własny młyn czy pracował w dworskim młynie. 29 stycznia 1832 r. w Książu Wielkopolskim pojął za żonę Salomee urodzoną w 1808 r. w Kolonii Chromiec córkę N. Mencel i N. W akcie ślubu jest zapisany jako Jankowiak, w tych czasach nazwiska miały różne brzmienie. Mieszkali w Kolonii Chromiec, a później też w Dręczewskich Hubach. Mieli siedmioro dzieci. Salomea zmarła 13 stycznia 1865 r. w Dręczewskich Hubach na puchlinę wodną a Antoni umarł później na pewno przed 1887 r.

 

Pokolenie drugie

 

Siedmioro dzieci Antoniego Jankowskiego i Salomei Mencel to kolejno: Apolonia (Paulina) ur. 02.02.1833 r., Marianna ur. 14.08.1834 r., Józef ur. w 1836 r., Elżbieta ur. 28.10.1838 r., Antoni ur. 11.01.1841 r., Katarzyna ur. 13.11.1842 r., Franciszek ur. 31.01.1845 r. Wszystkie dzieci urodziły się w Kolonii Chromiec i zostały ochrzczone w parafii w Książu Wielkopolskim.

Najstarsza córka Antoniego i Salomei  to Apolonia (Paulina) Jankowska. Urodziła się 02 lutego 1833 r. w Kolonii Chromiec. Używała dwóch imion Apolonia (imię chrzestne) i Paulina (nie wiem dlaczego?) i w dokumentach jest raz zapisywana jako Apolonia, a raz jako Paulina. Była panną z dzieckiem – 25 stycznia 1859 roku urodziła syna Ignacego. Mieszkała w Kolonii Chromiec i u syna w Książu gdzie zmarła 3 września 1887 r. Była służącą, bo jako taka jest wpisana w akcie ślubu jej syna Ignacego oraz w swoim akcie zgonu.

 

Pokolenie trzecie

 

Jedyny syn Apolonii (Pauliny) JankowskiejIgnacy Jankowski urodził się 25 stycznia 1859 r. w Kolonii Chromiec. Nie uczęszczał do żadnej szkoły, nie umiał pisać i czytać. Jest zapisany w swoim akcie ślubu jako parobek (służący). 18 listopada 1883 r. zawarł ślub w kościele w Mchach z Marianną Janowicz, mieli dwanaścioro dzieci. Zmieniał miejsce zamieszkania ze względu na pracę na folwarkach. W latach 1885-87 mieszkał w Kołacinie, w 1887 we Mchach, w 1888 we Włościejewkach, 1890 w Dobczynie, 1892-98 we Mchach, 1900  w Kołacinie, 1901 w Kolnicach i od 1904 do swojej śmierci w Kołacinie. Został stratowany przez konie i po długiej chorobie zmarł 02 czerwca 1912 r. w Kołacinie, parafia Mchy, powiat śremski, województwo poznańskie, Prusy. Marianna Janowicz urodziła się 29 grudnia 1864 r. w Kołacinie, pow. śremski, woj. poznańskie, Prusy, jako córka Jana Janowicza i Marianny Mosiniak. Umiała pisać, gdyż w akcie ślubu widnieje jej podpis – nie wiadomo czy chodziła do jakiejś szkoły. Zmieniała miejsce zamieszkania ze względu na pracę na folwarkach. W latach 1885-87 mieszkała w Kołacinie, w 1888 we Włościejewkach, 1890 w Dobczynie, 1892-98 we Mchach, 1900  w Kołacinie, 1901 w Kolnicach i od 1904 do swojej śmierci w Kołacinie. Zmarła 20 marca 1945 r. w Kołacinie.

 

Pokolenie czwarte

 

Dwanaścioro dzieci Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz to kolejno: Walenty ur. 01.02.1885  r. w Kołacinie, Katarzyna ur. 09.11.1886 r. w Kołacinie, Marcin ur. 10.09.1888 r. we Włościejewkach, Wiktoria ur. 12.12.1890 r. w Dobczynie, Marianna ur. 01.12.1892 r. w Mchach, Ludwika ur. 08.08.1894 r. w Mchach, Stanisława ur. 16.03.1896 r. w Mchach, Stanisław ur. 04.04.1898 r. w Mchach, Antoni ur. 13.01.1900 w Kołacinie, Ludwik ur. 04.08.1901 r. w Kołacinie, Magdalena ur. 12.07.1904 r. w Kołacinie, Agnieszka ur. 04.01.1907 r. w Kołacinie.

Walenty Jankowski urodził się 01 lutego 1885 r. w Kołacinie jako syn Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Ożenił się 16 maja 1909 r. z Józefą Grocholską urodzoną 08 lutego 1887 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie i pracowali do czasu wojny na folwarku. Żona jego zmarła 16 grudnia 1947 r. w Kołacinie, on natomiast żył jeszcze dwadzieścia lat i zmarł 24 lutego 1967 r. także w Kołacinie. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli siedmioro dzieci.

Katarzyna Jankowska urodziła się 09 listopada 1886 r. w Kołacinie jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz.

Marcin Jankowski urodził się 10 września 1888 r. we Włościejewkach jako syn Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz.

Wiktoria Jankowska urodziła się 12 grudnia 1890 r. w Dobczynie jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz.

Marianna Jankowska urodziła się 01 grudnia 1892 r. w Mchach jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Wzięła ślub z Walentym Antczakiem. Mieszkali najpierw w Kołacinie, gdzie dnia 01 maja 1923 r. urodził się im syn Franciszek. Później wyemigrowali „za chlebem” do Francji.

Ludwika Jankowska urodziła się 08 sierpnia 1894 r. w Mchach jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz Od stycznia do lipca 1913 r. pracowała jak służąca w Poznaniu. 21 września 1919 r. wzięła w Mchach ślub z Michałem Krajewskim urodzonym 28 września 1889 r. w Goli. Mieli troje dzieci. Ludwika zmarła w 1952 r. w Kołacinie.

Stanisława Jankowska urodziła się 16 marca 1896 r. w Mchach jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Nigdy nie wyszła za mąż. Pracowała jako służąca w folwarku w Kołacinie i w innych miejscach. Zmarła 02 maja 1987 r. w Książu Wielkopolskim.

Stanisław Jankowski urodził się 04 kwietnia 1898 r. jako syn Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz w Mchach, pow. Śrem, woj. poznańskie. Mieszkał z rodzicami w Kołacinie. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w języku niemieckim podczas zaboru pruskiego. W 1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, walczył z Niemcami pod Rawiczem i Kępnem. Był szeregowcem w 135 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Kościanie. Od roku 1924 należał do koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków zawiązanego z inicjatywy ks. Jana Ludwiczaka w Chwałkowie Kościelnym, którego członkami zostali w większości byli uczestnicy powstania wielkopolskiego 1918/1919. Koło to działało do września 1939 roku. Reaktywowano je w 1945 roku pod nazwą Związek Powstańców Wielkopolskich. 09 października 1921 r. zawarł w Chwałkowie Kościelnym ślub z Marianną Grocholską ur. 07 sierpnia 1898 r. w Kołacinie, córką Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej. Po ślubie mieszkali w czworaku dworskim w majątku w Halinie. Tam urodził się ich najstarszy syn Władysław. Od co najmniej 18 października 1923 do 1925 r. Stanisław pracował na Śląsku w kopalniach, najpierw w Rybniku, a później w Małej Dąbrówce. W 1925 roku zamieszkał wraz z rodziną: żoną i synem w Kołacinie, zameldował się tam 15 listopada, natomiast jego żona wraz z synem Władysławem wcześniej bo już 31 lipca 1925 r. Potem mieszkali w Chwałkowie Kościelnym, tam przyszły na świat dwie ich córki. Od 1 kwietnia 1928 r. zamieszkali na nowo w Kołacinie i tam urodziła się ich najmłodsza córka Agnieszka, w Kołacinie mieszkali do końca II wojny światowej w „czworaku” dworskim. Stanisław pracował w majątku jako „świniarz” czyli opiekował się trzodą chlewną. Po wojnie 18 września 1945 r.  Stanisław wyjechał wraz z cała rodziną na Ziemie Odzyskane, zamieszkali w miejscowości Zakęcie w powiecie kożuchowskim. Tam pracowali na własnym gospodarstwie rolnym, co przez całe życie było jego marzeniem. Zmarł 03 czerwca 1952 r. po ciężkiej chorobie w Zielonej Górze. Jego żona Marianna Jankowska zd. Grocholska we wrześniu roku 1952 przekazała gospodarstwo rolne w Zakęciu na skarb państwa. Później przebywała z córką Agnieszką najpierw w Nowej Soli na ulicy Zielonogórskiej 9, a następnie w Otyniu na ulicy Kościuszki 19, gdzie też umarła 28 lutego 1969 r. Została pochowana 3 marca 1969 r. na cmentarzu w Otyniu.

Antoni Jankowski urodził się 13 stycznia 1900 r. w Kołacinie jako syn Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Wziął ślub z Heleną ur. w 1905 r. Mieli pięcioro dzieci.

Ludwik Jankowski urodził się 04 sierpnia 1901 r. w Kolnicach jako syn Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz.

Magdalena Jankowska urodziła się 12 lipca 1904 r. w Kołacinie jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Wzięła 03 czerwca 1928 r. w Mchach ślub z Janem Grocholskim urodzonym 07 października 1905 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie, mieli czworo dzieci. Magdalena zmarła 22 lipca 1954 r. a Jan 30 października 1983 r. w Kołacinie.

Agnieszka Jankowska urodziła się 04 stycznia 1907 r. w Kołacinie jako córka Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Wyjechała z Kołacina 3 września 1928 r. do Poznania na ulicę Kraszewskiego 9a i zamieszkała u rodziny Małeckich, gdzie pracowała jako służąca. 8 lipca 1929 r. wróciła do Kołacina, a 7 sierpnia tego roku znowu wróciła do Poznania na ulicę Staszyca 4, gdzie mieszkała i pracowała u państwa Busdke. Od 24 września na ulicy Mylnej 15 pracowała u państwa Śmigielskich. 23 maja 1930 roku wróciła do Kołacina i później znowu od 15 września tego roku wróciła do państwa Śmigielskich i od 1 lipca 1931 r. pracowała na ulicy Kochanowskiego 17 u pani Janiny Wiergowej (?). Wyszła za mąż za N. Rondel.
 

Pokolenie piąte

 

Siedmioro dzieci Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej to kolejno: Wojciech ur. 21.04.1910 r. w Mchach, Maria ur. 04.09.1911 r. w Mchach, Franciszek ur. 11.09.1914 r. w Kołacinie, Józef ur. 27.02.1918 r. w Kołacinie, Stanisław ur. 24.02.1921 r. w Kołacinie, Stanisława ur. 11.12.1924 r. w Kołacinie, Ludwik ur. 03.08.1929 r. w Kołacinie.

Wojciech Jankowski urodził się 21 kwietnia 1910 r. w Mchach jako syn Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej. Zawarł w dniu 01 lutego 1935 r. w Piaskach ślub z Katarzyną Dolną.

Maria Jankowska urodziła się 04 września 1911 r. w Mchach jako córka Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej. Zawarła dnia 23 stycznia 1937 r. w Książu ślub z Ludwikiem Borowskim, który urodził się 03 sierpnia 1913 r. w Środzie Wielkopolskiej.

Franciszek Jankowski urodził się 11 września 1914 r. w Kołacinie jako syn Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej. Zawarł dnia 15 lutego 1939 r. w Mchach ślub z Jadwigą Figaniak.

Józef Jankowski urodził się 27 lutego 1918 r. w Kołacinie jako syn Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej. Zawarł dnia 04 kwietnia 1948 r. w Mchach ślub z Cecylią Borowczyk urodzoną 12 października 1922 r.

Stanisław Jankowski urodził się 24 lutego 1920 r. w Kołacinie jako syn Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej.                      Zawarł w dniu 05 lutego 1950 r. ślub ze Stanisławą Sobczyk.

Stanisława Jankowska urodziła się 11 grudnia 1924 r. w Kołacinie jako córka Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej.  W dniu 09 lutego 1947 r. wyszła za mąż za Józefa Rzepkę.

Ludwik Jankowski urodził się 03 sierpnia 1929 r. w Kołacinie jako syna Walentego Jankowskiego i Józefy Grocholskiej. Zmarł 08 maja 1946 r. w Kołacinie.

Jedyny syn Marianny Jankowskiej i Walentego Antczaka to Franciszek Antczak ur. 01.05.1923 r. w Kołacinie.

Franciszek Antczak urodził się 01 maja 1923 r. w Kołacinie jako syn Franciszka Antczaka i Marianny Jankowskiej.

Troje dzieci Ludwiki Jankowskiej i Michała Krajewskiego to kolejno: Franciszek ur. 26.11.1920 r. w Kołacinie, Jadwiga ur. 25.05.1922 r. w Kołacinie, Leon ur. ?

Franciszek Krajewski urodził się 26 listopada 1920 r. w Kołacinie jako syn Michała Krajewskiego i Ludwiki Jankowskiej.

Jadwiga Krajewska urodziła się 25 maja 1922 r. w Kołacinie jako córka Michała Krajewskiego i Ludwiki Jankowskiej.

Leon Krajewski urodził się

Czworo dzieci Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej to kolejno: Władysław ur. 30.07.1922 r. w Halinie, Stefania ur. 15.08.1926 r. w Chwałkowie Kościelnym, Stanisława ur. 11.11.1927 r. w Chwałkowie Kościelnym, Agnieszka ur. 18.12.1931 r. w Kołacinie.

Władysław Jankowski urodził się 30 lipca 1922 r. w Halinie jako syn Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej. Tam mieszkał z rodzicami do 1925 roku, gdy zamieszkali w Kołacinie. Potem mieszkali w Chwałkowie Kościelnym. Od 1 kwietnia 1928 r. zamieszkali na nowo w Kołacinie  i mieszkali do końca II wojny światowej w „czworaku” dworskim. Władysław chętnie chodził na Halin do dziadków Michała i Katarzyny Grocholskich razem ze swoimi siostrami. Ale po drodze wyprzedzał je i zostawiał a one bały się iść same bo biegały tam duże psy. Władysław czasami robił swoim siostrom też różne psikusy i żarty: strasząc je lub chowając się żeby je nastraszyć. Po II wojnie światowej przyjechał do Modrzycy. Pracował w Fabryce Kleju w Nowej Soli, później w PGR w Otyniu jako palacz c.o. i stamtąd poszedł na emeryturę. 09 października 1949 r. w Otyniu zawarł związek małżeński ze Stefanią Woźniak. Mieli sześcioro dzieci. Stefania zmarła 14 lipca 1961 r. w Nowej Soli. Ze względu na małe dzieci wymagające opieki 25 grudnia 1961 r. w Nowej Soli zawarł związek małżeński z Cecylią Kowalską. Mieli troje dzieci. Mieszkali w Modrzycy koło Nowej Soli. Cecylia zmarła 29 listopada 1987 r. w Nowej Soli. 04 sierpnia 1990 r. w Nowej Soli zawarł związek małżeński z Natalią Karpowicz. Mieszkał z nią przez pięć lat w Nowej Soli. Zmarł 08 maja 1995 r. w Nowej Soli. Był człowiekiem małomównym i skrytym. Mało opowiadał o sobie. Lubił pracować na roli, uwielbiał podróże pociągiem, odwiedzając rodzinę. Był obowiązkowy i zdyscyplinowany, lubił porządek.

Stefania Jankowska urodziła się 15 sierpnia 1926 r. w Chwałkowie Kościelnym jako córka Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej. Wzięła ślub z Władysławem Jakubiakiem, mieli dwoje dzieci. Zmarła 12 września 1968 r. w Nowej Soli.

Stanisława Jankowska urodziła się 11 listopada 1927 r. w Chwałkowie Kościelnym jako córka Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej. 19 kwietnia 1954 r. zawarła w Nowej Soli ślub ze Stanisławem Bigdowskim. Zmarła 23 grudnia 1995 r. w Nowej Soli.

Agnieszka Jankowska urodziła się 18 grudnia 1931 r. w Kołacinie, jako córka Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej.     Uczęszczała do szkoły w Kołacinie, gdzie ukończyła dwie klasy. Już jako dziecko musiała pracować w majątku dworskim. Po wojnie przyjechała razem z rodzicami na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie objęli gospodarstwo rolne w Zakęciu pow. Nowa Sól. Na tym gospodarstwie byli do września 1952 r., następnie po śmierci ojca Stanisława Jankowskiego która nastąpiła 03 czerwca 1952 r., przekazali to gospodarstwo na skarb państwa. Agnieszka wraz z siostrami zamieszkała w Nowej Soli i pracowała w tzw. szczeciniarni (Przedsiębiorstwie Przetwórczym Szczeciny, Włosia i Sierści w Nowej Soli). Pracowała tam od marca 1952 r. do czerwca 1960 r. W międzyczasie 14 listopada 1959 r. zawarła w Nowej Soli w kościele św. Antoniego ślub z Franciszkiem Strykowskim, ur. 22 listopada 1928 r. w Rudzie Brodzkiej, jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. W latach 1972 do 1977 pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Nowej Soli w charakterze sprzątaczki. W roku 1977 przeszła na rentę chorobową z powodu niezdolności do pracy. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 30 grudnia 2012 r. w Nowej Soli i jest pochowana obok swojego męża na cmentarzu w Nowej Soli przy ulicy Wandy.

Czworo dzieci  Magdaleny Jankowskiej i Jana Grocholskiego to kolejno: Teresa ur. 22.06. 1929 r., Bronisława ur. 17.07.1931 r., Stanisław ur. 17.04.1934 r., Aniela ur. 26.07.1936 r. Wszystkie dzieci urodzone w Kołacinie i ochrzczone w Mchach.

Teresa Grocholska urodziła się 22 czerwca 1929 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej. W 1950 r. wyszła za mąż za Bronisława Kuik.         

Bronisława Grocholska urodziła się 17 lipca 1931 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej. W 1950 r. wyszła za mąż za Edwarda Kuik.

Stanisław Grocholski urodził się 17 kwietnia 1934 r. w Kołacinie jako syn Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej.

Aniela Grocholska urodziła się 26 lipca 1936 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>