Życiorysy Strykowskich

Pierwsze pokolenie    


Pierwszymi Strykowskimi do jakich udało mi się dotrzeć są Kazimierz Strykowski i jego żona Ewa Rzeczkowska. Urodzili się oni pod koniec XVIII wieku, gdzieś około lat osiemdziesiątych tego wieku. Kazimierz Strykowski urodził się najprawdopodobniej w Hucisku Turzańskim. Tam razem z żoną mieszkali w domu nr 180. Tam urodziło się ich dziewięcioro dzieci.
Kazimierz i Ewa zapisani są w akcie chrztu swojej córki Anny oraz ślubu swojego syna Sebastiana jako rolnicy, ponieważ nie mieli środków by wylegitymować się jako szlachta. Jednak najpewniej należeli do szlachty zagrodowej zwanej także szlachtą zaściankową.
Kazimierz i Ewa Strykowscy zmarli zapewne w Hucisku Turzańskim, prawdopodobnie w latach pięćdziesiątych XIX wieku. Dopiero ich synowie Sebastian i Stanisław przenieśli się po ślubie z siostrami Broczkowskimi z Rudy Brodzkiej do tej miejscowości.
Strykowscy mieszkali w Hucisku Turzańskim w domu nr 180 do co najmniej 1880 r. a w  tej miejscowości do 1944 r.

Drugie pokolenie


Dzieci Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej to:  Stanisław, Sebastian ur. 1810 r., Michał ur. 6 lutego 1813 r., Agnieszka ur. 2 lutego 1814 r., Piotr ur. 2 listopada 1815 r., Magdalena ur. 9 lutego 1817 r., Jan ur. 10 stycznia 1819 r., Zofia ur. 22 maja 1820 r., Anna ur. 29 maja 1828 r. Wszystkie dzieci urodzone w Hucisku Turzańskim i ochrzczone w parafii Toporów.


Stanisław Strykowski urodził się w Hucisku Turzańskim jako syn Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej. Wziął za żonę Teresę Broczkowską, ślub zawarli około 1840 r. w Stanisławczyku. Mieszkali w domu nr 11. Mieli troje dzieci Kazimierza urodzonego w 1841 r., Katarzynę urodzoną w 1843 r. i Jana urodzonego ok. 1850 r. Stanisław zmarł przed rokiem 1867 a Teresa przed 1890 rokiem.
 
Sebastian Strykowski urodził się w 1810 r. w Hucisku Turzańskim jako syn Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej. Ożenił się z siostrą Teresy Broczkowskiej, żony brata, Marianną Broczkowską, córką Grzegorza Broczkowskiego i Franciszki urodzoną w 1811 r. w Rudzie Brodzkiej. Ślub zawarli 22 czerwca 1834 r. w Stanisławczyku. Mieszkali w Rudzie Brodzkiej w domu nr 91. Mieli pięcioro dzieci: Jana urodzonego w 1838 r. w Rudzie Brodzkiej, Wojciecha urodzonego w 1840 r. w Rudzie Brodzkiej, Franciszka, Annę urodzoną w 1848 r. w Rudzie Brodzkiej i Franciszkę. Sebastian był rolnikiem, uprawiał swoją ziemię.
Sebastian umarł 11 listopada 1862 roku w Rudzie Brodzkiej z powodu „puchliny wodnej” czyli prawdopodobnie nowotworu, a 13 został pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego grób już nie istnieje, być może na miejscu jego spoczynku pochowany jest jego syn Wojciech. Żył 52 lata. Maria zmarła 09 kwietnia 1871 r. w Rudzie Brodzkiej z powodu „słabości starczej”. Została pochowana 11 kwietnia w Rudzie Brodzkiej.

Michał Strykowski urodził się 6 lutego 1813 r. w Hucisku Turzańskim jako syn Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Agnieszka Strykowska urodziła się 2 lutego 1814 r. w Hucisku Turzańskim jako córka Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Piotr Strykowski urodził się 2 listopada 1815 r. w Hucisku Turzańskim jako syn Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Magdalena Strykowska urodziła się 9 lutego 1817 r. w Hucisku Turzańskim jako córka Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Jan Strykowski urodził się 10 stycznia 1819 r. w Hucisku Turzańskim jako syn Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Zofia Strykowska urodziła się 22 maja 1820 r. w Hucisku Turzańskim jako córka Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej.

Anna Strykowska urodziła się 29 maja 1828 r. w Hucisku Turzańskim jako córka Kazimierza Strykowskiego i Ewy Rzeczkowskiej. Została ochrzczona 30 maja 1828 r. w parafii Toporów.

 
Trzecie pokolenie

 

Kazimierz Strykowski urodził się w 1841 r. w Rudzie Brodzkiej w domu nr 11 jako syn Stanisława Strykowskiego i Teresy Broczkowskiej. 20 stycznia 1867 roku poślubił w kościele w Rudzie Brodzkiej Marię Kruszyńską urodzoną w 1847 r. w Rudzie Brodzkiej. Mieli czworo dzieci: Annę, Michała ur. 26 października 1871 r., Jana ur. 13 marca 1872 r. i Katarzynę ur. 6 października 1877 r. urodzonych w Rudzie Brodzkiej, gdzie Kazimierz i Maria mieszkali.

Katarzyna Strykowska urodziła się w 1843 r. w Rudzie Brodzkiej w domu nr 11 jako córka Stanisława Strykowskiego i Teresy Broczkowskiej. Ok. 1870 r. wzięła ślub w Rudzie Brodzkiej z Michałem Rzyczkowskim. Mieli dwóch synów: Jana ur. w 1871 r. i Józefa ur. 31 października 1878 r. urodzonych w Rudzie Brodzkiej gdzie Katarzyna i Michał mieszkali.

Jan Strykowski urodził się ok. 1850 r. w Rudzie Brodzkiej w domu nr 11 jako syn Stanisława Strykowskiego i Teresy Broczkowskiej. Około 1866 r. ożenił się w Rudzie Brodzkiej z Marią Bordiuk. Mieli trzech synów: Stanisława ur. 12 listopada 1867 r., Tomasza ur. 24 lutego 1870 r. oraz Karola ur. 2 grudnia 1872 r. urodzonych w Rudzie Brodzkiej gdzie Jan i Maria mieszkali.
 
Wojciech Strykowski urodził się w 1840 r. w Rudzie Brodzkiej w domu nr 91 jako syn Sebastiana Strykowskiego i Marii Broczkowskiej. 15 lutego 1863 r. poślubił w kościele w Stanisławczyku Teklę Radomską, córkę Mikołaja Radomskiego i Marii Jasinowskiej z Rudy Brodzkiej, która mieszkała w domu nr 14 i w tym budynku mieszkali po ślubie. Mieli pięcioro dzieci: Magdalenę urodzoną 2 marca 1866 r. w Rudzie Brodzkiej, zmarła 2 lutego 1867 r. w Rudzie Brodzkiej, Katarzynę urodzoną 15 listopada 1867 r. w Rudzie Brodzkiej, Jana urodzonego 19 stycznia 1871 r. w Rudzie Brodzkiej, zmarł 23 lutego 1871 r. w Rudzie Brodzkiej, Annę urodzoną w 1874 r. w Rudzie Brodzkiej oraz Jana urodzonego 6 października 1878 r. w Rudzie Brodzkiej. Według opowiadania Józefa Strykowskiego (ur. 1916), który osobiście nie znał Wojciecha Strykowskiego, a któremu opowiadała jego matka – Wojciech był cieślą, lub stolarzem, lub nawet architektem budowlanym. Budował domy dla robotników zatrudnionych w kopalni rudy. Zmarł prawdopodobnie ok. 1919 r. Żył 79 lat. Jest pochowany obok swojej żony na cmentarzu w Rudzie Brodzkiej. Tekla Radomska urodziła się w 1838 r. w Rudzie Brodzkiej, jako córka Mikołaja Radomskiego i Marii Jasinowskiej. Była córką rolników z Rudy Brodzkiej, którzy zapewne posiadali swoją ziemię i ją uprawiali. Zmarła w 1907 r. w Rudzie Brodzkiej. Żyła 69 lat.
 

Czwarte pokolenie

Jan Strykowski urodził się 06 października 1878 r. w Rudzie Brodzkiej, pow. Radziechów, woj. tarnopolskie, w domu nr 14 jako syn Wojciecha Strykowskiego i Tekli Radomskiej. W roku 1900 poślubił Katarzynę Mamczur, córkę Demetriusza Mamczur i Agnieszki Sawicz. Walczył w I Wojnie Światowej w armii Hallera, był sierżantem.
Pracował jako rolnik na własnym gospodarstwie, oraz był cieślą i wycinał drzewa z lasu, a następnie wykonywał z nich różne potrzebne drewniane narzędzia oraz elementy domów.
Zmarł 28 października 1935 r. w Rudzie Brodzkiej i jest pochowany na miejscowym cmentarzu. Według świadectwa Józefa Strykowskiego ur. w 1916 r., który dobrze pamiętał swojego ojca Jana, był on mężczyzną wysokim mającym ok. 185 cm. wzrostu, miał czarne włosy i czarnego wąsa. Niestety nie zachowały się żadne jego zdjęcia. Żył 57 lat. Katarzyna Mamczur urodziła się według aktu jej zgonu 21 grudnia 1884 r., chociaż sama za życia podawała że urodziła się w listopadzie 1883 r. w Rudzie Brodzkiej, jako córka Mieczysława (Demetriusza) Mamczur i Agnieszki Sawicz. W roku 1900 wyszła za mąż za Jana Strykowskiego. Mieszkali w Rudzie Brodzkiej i posiadali ok. 14 – 16 h. gospodarstwo. Po roku 1944 zmuszona była wraz z rodziną uciekać z tych terenów na skutek napadów band UPA. Zamieszkali po skończonej II Wojnie Światowej we wsi Komorówko, pow. Wolsztyn. Tam Katarzyna mieszkała aż do swojej śmierci, która nastąpiła 28 listopada 1971 r. Jej grób znajduje się na cmentarzu w Jabłonnej. Żyła 87 lub 88 lat.
Jej życie było wypełnione pracą i trudem. Była bardzo pobożna i pracowita. Często modliła się na różańcu oraz z książeczki. Przed śmiercią pojechała do Jabłonny do kościoła i wyspowiadała się oraz przyjęła komunię świętą. Później jeszcze posprzątała obejście a w porze obiadu zmarła cicho i bez boleści.
 

Piąte pokolenie


Maria Strykowska urodziła się 2 lipca 1903 r. w Rudzie Brodzkiej jako pierwsze dziecko Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Zawarła związek małżeński z Franciszkiem Trzaskowskim ok. 1937 r. W 1938 r. urodziła się im córka Maria. Mieszkali w Rudzie Brodzkiej. Franciszek został zamordowany przez bandę UPA w napadzie na wioskę Ruda Brodzka dnia 21 stycznia 1944 r. Maria razem z resztą rodziny musiała uciekać na tereny tzw. Ziem Odzyskanych. Tam osiedli w Terespotockich Olędrach koło Opalenicy. Maria wyszła powtórnie za mąż za Filipa. Zmarła 18 sierpnia 1970 r. i została pochowana w Opalenicy.

Wojciech Strykowski urodził się w 1907 r. w Rudzie Brodzkiej jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Chodził do dziewczyny do sąsiedniej wsi i tam gdy gonili go miejscowi chłopcy uciekając przeszedł wpław przez rzekę Styr. W mokrym ubraniu poszedł spać i zachorował na zapalenie płuc. Leżał w szpitalu w Brodach ale nie udało się go wyleczyć. Zmarł w marcu 1935 r. w Rudzie Brodzkiej. Jest pochowany na miejscowym cmentarzu gdzie znajduje się do dzisiaj jego grób.

Tekla Strykowska urodziła się w 1910 r. w Rudzie Brodzkiej jako córka Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. W czasie II wojny światowej wzięła ślub w Rudzie Brodzkiej z Bronisławem Broczkowskim. Oboje zginęli w wyniku napadu band UPA na wioskę Ruda Brodzka dnia 21 stycznia 1944 r. Tekla była w ciąży, gdy okrutni bandyci odebrali jej życie.

 Kazimierz Strykowski urodził się 22 sierpnia 1912 r. w Rudzie Brodzkiej jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. W czasie II wojny światowej został aresztowany i wywieziony na Syberię. Po uwolnieniu osiadł w miejscowości Syktywkar gdzie poznał swoją przyszłą żonę Zofię. Ponieważ nie mogli mieć dzieci wzięli z domu dziecka dziewczynkę o imieniu Lidia. Kazimierz zmarł w 1995 roku a jego żona niedługo później. Spoczywają razem w jednym grobie.
 

Józef Strykowski urodził się 1 września 1916 r. w Rudzie Brodzkiej jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Ok. 1938 r. ożenił się w Rudzie Brodzkiej z Anielą Lisiecką urodzoną 19 maja 1911 r. w Rudzie Brodzkiej. W 1942 r. urodziła się im córka Zuzanna. Mieszkali w Rudzie Brodzkiej aż do 1944 r. Później wyjechali do Brodów a stamtąd do Krakowa, a później do miejscowości Komorówko. Tam mieszkali aż do 1978 r. W tej miejscowości Józef był sołtysem przez kilkanaście lat. Józef handlował też końmi na targach w okolicznych miejscowościach. W 1978 r. sprzedali gospodarstwo w Komorówku i przenieśli się do domku jednorodzinnego, który kupili w Opalenicy.  Tam Aniela zmarła 9 stycznia 1986 r. a Józef 16 lutego 2001 r. Spoczywają na cmentarzu w Jabłonnej.

Jan Strykowski urodził się w 1923 r. w Rudzie Brodzkiej jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny  Mamczur. Zginął w czasie II wojny światowej prawdopodobnie w zbombardowanej fabryce broni w której pracował po aresztowaniu przez hitlerowców.

Edmund Strykowski urodził się między 1924 a 1928 r. w Rudzie Brodzkiej jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Zmarł jako niemowlę w Rudzie Brodzkiej.
 Ewa Czernichowska zd. Strykowska

Ewa Strykowska urodziła się 18 września 1919 r. w Rudzie Brodzkiej jako córka Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Wzięła ślub z Wasylem Czernichowskim urodzonym 20 stycznia 1919 r. w Rudzie Brodzkiej.
 2 czerwca 1950 r. w Rudzie Brodzkiej urodziła się im córka Aleksandra. Mieszkali całe życie w Rudzie Brodzkiej. Pracowali na roli.
Wasyl zmarł w Rudzie Brodzkiej 26 września 1998 r. a Ewa 8 kwietnia 2004 r. Spoczywają na miejscowym cmentarzu.
 
Franciszek Strykowski urodził się 22 listopada 1928 r. w Rudzie Brodzkiej w domu nr 14, jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. Został ochrzczony w listopadzie 1928 r. w kościele św. Anny w Rudzie Brodzkiej. W roku 1935 rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Rudzie Brodzkiej, ukończył dwie klasy tej szkoły. Sakrament bierzmowania przyjął w 1939 r. w Rudzie Brodzkiej. Mieszkał wraz z rodzicami – ojciec jego zmarł w 1935 r. -  w tej miejscowości do 1944 r., kiedy to na wioskę napadła banda UPA paląc wiele zabudowań i mordując niektórych jej mieszkańców. Dom Franciszka został spalony i on wraz z matką musieli uciekać do Brodów, a stamtąd wyjechali na tzw. Ziemie Odzyskane. W roku 1946 przyjechali do Polski i zamieszkali w miejscowości Komorówko pod nr 19, powiat Wolsztyn, gdzie pracowali na gospodarstwie rolnym.
W roku 1949 Franciszek rozpoczął służbę wojskową, a po jej ukończeniu w 1952 r. wrócił do Komorówka i jeszcze przez dwa lata tam przebywał. W 1954 roku przyjechał do Nowej Soli i od 2 listopada rozpoczął pracę w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji jako telemonter. 6 lipca 1959 r. zawarł ślub cywilny a 14 listopada  1959 r. kościelny w parafii św. Antoniego z Agnieszką Jankowską.
W Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym pracował do 30 czerwca 1969 r., następnie od 4 lipca 1969 r. przeniósł się do Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli. Tutaj przepracował dwadzieścia jeden lat i 30 kwietnia 1990 zakończył pracę przechodząc na emeryturę. Przez  prawie czterdzieści lat pracował na ogródku działkowym, który pozwalał mu znaleźć zajęcie także na emeryturze. W ostatnich trzech latach życia miał coraz bardziej słabe serce, co stało się przyczyną jego śmierci. Zmarł 12 kwietnia 2011 r. w szpitalu w Nowej Soli. Został pochowany na starym cmentarzu 14 kwietnia 2011 r.  Agnieszka Jankowska urodziła się 18 grudnia 1931 r. w Kołacinie, jako córka Stanisława Jankowskiego i Marianny Grocholskiej. 26 grudnia przyjęła chrzest w parafii św. Marcina we Mchach. Uczęszczała do szkoły w Kołacinie, gdzie ukończyła cztery klasy. Już jako dziecko musiała pracować w majątku dworskim. Po wojnie przyjechała razem z rodzicami na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie objęli gospodarstwo rolne w Zakęciu pow. Nowa Sól. Na tym gospodarstwie byli do września 1952 r., następnie po śmierci ojca Stanisława Jankowskiego która nastąpiła 03 czerwca 1952 r., przekazali to gospodarstwo na skarb państwa. W 1952 r. Agnieszka przyjęła sakrament bierzmowania w parafii św. Antoniego w Nowej Soli. Zamieszkała wraz z siostrami i mamą w Nowej Soli na ulicy Zielonogórskiej 9 i pracowała w tzw. szczeciniarni (Przedsiębiorstwie Przetwórczym Szczeciny, Włosia i Sierści w Nowej Soli). Pracowała tam od marca 1952 r. do czerwca 1960 r. W międzyczasie 6 lipca 1959 r. zawarła ślub cywilny a 14 listopada 1959 r. zawarła w Nowej Soli w kościele św. Antoniego ślub kościelny z Franciszkiem Strykowskim. Po ślubie cywilnym zamieszkali razem w mieszkaniu na ulicy Zielonogórskiej 9. Od 1 marca 1972 r. do 23 lipca 1977 r. pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Nowej Soli jako sprzątaczka. W 1978 r. przeszła na rentę chorobową. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 30 grudnia 2012 r. w Nowej Soli i jest pochowana obok swojego męża na cmentarzu w Nowej Soli przy ulicy Wandy. Franciszek i Agnieszka mieszkali kolejno od 9 lipca 1959 r. do 17 sierpnia 1964 r. w Nowej Soli na ulicy Zielonogórskiej 9, od 17 sierpnia 1964 r. do 12 lutego 1970 r. w Otyniu na ulicy Kościuszki 19. Od 12 lutego 1970 do 12 lipca 1988 r. w Nowej Soli na ulicy Waryńskiego 10 mieszkanie nr 1, a od 12 lipca 1988 do śmierci w Nowej Soli na ulicy Brzozowej 18 E mieszkanie nr 52.
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>