Życiorysy Grocholskich

Pierwsze pokolenie

 

Najstarszymi naszymi przodkami z rodziny Grocholskich, do informacji o których udało mi się do tej pory dotrzeć są Roch Grocholski i jego żona Marianna Domaniecka.

Roch Grocholski urodził się około roku 1790. Był krawcem i mieszkał w Miejskiej Górce, w powiecie rawickim, województwie poznańskim, Prusach. Około 1815 r. wziął ślub z Marianną Domaniecką, pochodzącą z Miejskiej Górki. Mieli dwóch synów.

 

Drugie pokolenie

 

Synowie Rocha Grocholskiego i Marianny Domanieckiej to: Ignacy ur. 1816 r. oraz Laurenty Kajetan ur. 5 sierpnia 1818 r. Obydwaj synowie urodzili się w Miejskiej Górce.

Ignacy Grocholski urodził się w 1816 r. w Miejskiej Górce. Zmarł 5 kwietnia 1818 r. w Miejskiej Górce.

Laurenty Kajetan Grocholski urodził się 5 sierpnia 1818 r. w Miejskiej Górce, powiat rawicki, województwo poznańskie, Prusy.

15 lutego 1843 r. w Dolsku pojął za żonę Annę Landzianowską urodzoną w 1824 r. w Brześnicy, parafia Dolsk, powiat śremski, województwo poznańskie, Prusy. Mieszkali najpierw w Brześnicy, a od 1846 r. w Ziomku gdzie Laurenty pracował jako stolarz w miejscowym majątku. Mieli czworo dzieci.

Laurenty zmarł 31 marca 1855 r. w Ziomku, a Anna później.

 

Trzecie pokolenie

 

Czworo dzieci Laurentego Grocholskiego i Anny Landzianowskiej to kolejno: Roch ur. 8 sierpnia 1843 r. w Brześnicy, Franciszek ur. 4 listopada 1845 r. w Brześnicy, Marianna ur. 1848 r. w Ziomku i Marcin ur. 29 września 1852 r. w Ziomku. Wszystkie dzieci zostały ochrzczone w kościele w Dolsku.

Najstarszy syn Laurentego Grocholskiego i Anny Landzianowskiej to Roch Grocholski. Urodził się 8 sierpnia 1843 r. w Brześnicy. W 1867 r. wziął w Kunowie ślub z Marianną Przybylską ur. w 1839 r. Był wyrobnikiem. Roch zmarł 14 marca 1898 r. w Błażejewie. Mieli czworo dzieci.

Drugi syn Laurentego Grocholskiego i Anny Landzianowskiej to Franciszek Grocholski. Urodził się 4 listopada 1845 r. w Brześnicy.

Mieszkał wraz z rodzicami w Ostrowie k. Śremu. Pracował jako parobek kolejno w 1865 r. w Pełczynie, 1868 r. w Borgowie, w 1870 w Chrząstowie, w 1871 r. znów w Borgowie oraz w Dalewie. 10 listopada 1872 roku zawarł w kościele w Mchach ślub z Marianną Spychała, córką Ambrożego Spychały i Marianny Urbaniak zamieszkałą w Kołacinie. Według świadectwa s. Marii Grocholskiej          (ur. 1904 r.), która pamiętała jego ostatnie lata mniej więcej od 1911 r. -  był : „Dobry, cichy, słabo widział i nie mógł już pracować, ale często się modlił półgłosem odmawiając Zdrowaś Maryjo”. Pod koniec życia stracił wzrok. Zmarł 13 sierpnia 1929 r. w Kołacinie, pochowany jest na cmentarzu w Mchach. Żył 84 lata. Marianna Spychała urodziła się 21 stycznia 1851 r. w Trzecianowie, jako córka Ambrożego Spychały i Marianny Urbaniak. Według świadectwa s. Marii Grocholskiej (ur. 1904 r.), była energiczna i pracowita. Zmarła na nowotwór 22 listopada 1915 r. w Kołacinie, spoczywa w Mchach. Żyła 64 lata. Mieli ośmioro dzieci.

Trzecie dziecko Laurentego Grocholskiego i Anny Landzianowskiej to Marianna Grocholska. Urodziła się w 1848 r.  Żyła tylko siedem lat i sześć miesięcy. Zmarła na puchlinę 11 grudnia 1855 r. w Ziomku.

Czwarte dziecko Laurentego Grocholskiego i Anny Landzianowskiej to Marcin Grocholski. Urodził się 29 września 1852 r. w Ziomku. Zmarł na febrę i puchlinę 4 marca 1856 r. w Ziomku.

 

Czwarte pokolenie

 

Czworo dzieci Rocha Grocholskiego i Marianny Przybylskiej to kolejno: Marianna ur. 1 listopada 1868 r., Franciszek ur. 13 października 1875 r., Andrzej ur. 17 listopada 1878 r., Magdalena ur. 18 lipca 1883 r. Wszystkie dzieci urodziły się w Kołacinie i zostały ochrzczone w Mchach. Franciszek zmarł 28 czerwca 1883 r. w Kołacinie w wieku 8 lat.

Ośmioro dzieci Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to kolejno: Michał ur. 31 sierpnia 1875 r., Kazimierz ur. 21 lutego 1879 r., Piotr ur. 23 października 1881 r., Magdalena ur. ? lipca 1883 r., Marianna ur. 07 października 1884 r., Józefa ur. 08 lutego 1887 r., Franciszek ur. 05 października 1892 r., Antoni ur. 12 stycznia 1895 r. Wszystkie dzieci urodziły się w Kołacinie i zostały ochrzczone w Mchach.

Najstarszy syn Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Michał Grocholski. 07 listopada 1897 r. zawarł w kościele w Mchach związek małżeński z Katarzyną Szymańską z Kołacina, córką Augustyna Szymańskiego i Elżbiety Stankowskiej. Walczył w I Wojnie Światowej. Był wywieziony jako jeniec wojenny na Syberię i stamtąd powrócił z poważną chorobą. Wraz z żoną Katarzyną Szymańską pracowali jako robotnicy rolni na folwarku w Halinie. Zmarł 15 września 1938 r. w Halinie, pochowany jest na cmentarzu w Chwałkowie Kościelnym. Żył 63 lata. Katarzyna Szymańska urodziła się 10 listopada 1870 r. w Błażejewie powiat Śrem, jako córka Augustyna Szymańskiego i Elżbiety Stankowskiej. Przed ślubem mieszkała z rodzicami w Kołacinie. Pracowała wraz z mężem Michałem Grocholskim na folwarku w Halinie. Zmarła 18 grudnia 1950 r. w Halinie, 22 grudnia została pochowana na cmentarzu w Chwałkowie Kościelnym, gdzie spoczywa wraz z mężem Michałem. Żyła 80 lat. Mieli dziewięcioro dzieci.

Drugi syn Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Kazimierz Grocholski. Mieszkał z rodzicami w Kołacinie. 17 września 1898 r. wziął we Mchach ślub z Barbarą Janowicz urodzoną 22 lutego 1872 r. w Kołacinie. Pracowali w majątku w Kołacinie. Kazimierz pracował przy obsłudze parowych maszyn rolniczych. Należał w latach trzydziestych XX wieku do Kółka Rolniczego we Mchach.

 Barbara zmarła 06 kwietnia 1956 r. a Kazimierz zmarł 22 października 1967 r. w Kołacinie. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli dwanaścioro dzieci.

Trzeci syn Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Piotr Grocholski. Mieszkał z rodzicami w Kołacinie. 25 października 1903 r. zawarł w Mchach ślub z Marianną Kulczyk urodzoną 01 sierpnia 1879 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie a także przez kilka lat w Chociczy, później znowu wrócili do Kołacina. Pracowali w majątku w Kołacinie, Piotr przez wiele lat był włodarzem. Marianna zmarła 26 kwietnia 1953 r. a Piotr zmarł 05 kwietnia 1961 r. w Kołacinie. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli jedenaścioro dzieci.

Czwarte dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Magdalena Grocholska. Zmarła prawdopodobnie w wieku dziecięcym.

Piąta z kolei córka Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Marianna Grocholska. 13 listopada 1910 r. zawarła ślub z Józefem Janiszewskim urodzonym 01 lipca 1887 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie a 01 kwietnia 1914 r. zamieszkali w Chwałkowie Kościelnym. Tam oboje umarli, najpierw Józef 22 lutego 1936 r. a później Marianna 10 maja 1939 r. Są pochowani na cmentarzu w Chwałkowie Kościelnym. Mieli siedmioro dzieci.

Kolejna córka Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Józefa Grocholska. 16 maja 1909 r. w Mchach wzięła ślub z Walentym Jankowskim urodzonym 01 lutego 1885 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie i pracowali do czasu wojny na folwarku. Józefa zmarła 16 grudnia 1947 r. w Kołacinie, Walenty natomiast żył jeszcze dwadzieścia lat i zmarł 24 lutego 1967 r. także w Kołacinie. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli siedmioro dzieci.

Siódme dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to Franciszek Grocholski. Franciszek junior zmarł 20 października 1892 r. w Kołacinie.

Ostatnie ósme dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Spychała to syn Antoni Grocholski. 17 czerwca 1917 r. zawarł ślub w Mchach z Wiktorią Krajewską urodzoną 14 grudnia 1890 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie, a od 16 marca 1943 r. we Mchach. Od 3 lipca 1945 zamieszkali w Lubięcinie, koło Nowej Soli. Antoni zmarł 27 lipca 1966 r. a Wiktoria zmarła 22 listopada 1986 r. w wieku 96 lat. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli sześcioro dzieci.

 

Piąte pokolenie

 

Dziewięcioro dzieci Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to kolejno: Marianna ur. 07 sierpnia 1898 r., Ignacy ur. 08 stycznia 1901 r., Stanisława i Stanisław bliźniaki urodzone 28 marca 1903 r., Franciszek ur. 05 listopada 1905 r., Józefa i Katarzyna bliźniaczki urodzone 03 marca 1908 r., Wincenty ur. 30 marca 1910 r., Stefan ur. 27 sierpnia 1912 r. Wszystkie dzieci urodziły się w Kołacinie i zostały ochrzczone w Mchach.

Pierwsze dziecko Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to Marianna Grocholska. Rodzice jej byli pochodzenia robotniczego. Mieszkała wraz z nimi na folwarku zwanym Halin, gdzie jej ojciec pracował jako robotnik rolny. Ukończyła 4 klasy szkoły powszechnej w języku niemieckim podczas zaboru pruskiego. Od 1912 r. zaczęła pracować na folwarku w Kołacinie, gdzie pracowała wraz z mężem przez cały czas aż do 1945 r. 9 października 1921 r. wyszła za mąż za Stanisława Jankowskiego, syna Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz. Mieszkała najpierw w Halinie przy rodzicach, podczas gdy jej mąż Stanisław pracował w kopalniach na Górnym Śląsku a od 1 października 1925 r. zamieszkała wraz z rodziną: mężem i synem w Chwałkowie Kościelnym. Tam przyszły na świat ich dwie córki: Stefania ur. 15 sierpnia 1926 r. i Stanisława ur. 11 listopada 1927 r. 1 kwietnia 1928 r. zamieszkali z powrotem w Kołacinie w czworaku dworskim na poddaszu, gdzie na świat przyszła ich ostatnia córka Agnieszka ur. 18 grudnia 1931 r. Po II Wojnie Światowej wyjechała wraz z cała rodziną na Ziemie Odzyskane, zamieszkali w miejscowości Zakęcie. Jej mąż Stanisław zmarł 03 czerwca 1952 r., a we wrześniu tego roku przekazała to gospodarstwo na skarb państwa. Później przebywała z córką Agnieszką najpierw w Nowej Soli, a następnie w Otyniu, gdzie też umarła 28 lutego 1969 r. Żyła 71 lat. Stanisław Jankowski urodził się w Mchach ale mieszkał z rodzicami w Kołacinie. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w języku niemieckim podczas zaboru pruskiego. W 1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, walczył z Niemcami pod Rawiczem i Kępnem. 09 października 1921 r. zawarł w Chwałkowie Kościelnym ślub z Marianną Grocholską, córką Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej. 04 lipca 1922 r. wyjechał do pracy na Górny Śląsk, gdzie pracował w kopalniach, najpierw w Rybniku, a później w Małej Dąbrówce. W 1925 roku wrócił ze Śląska i zamieszkali wraz z rodziną: żoną i synem w Chwałkowie Kościelnym. Tam przyszły na świat ich dwie córki: Stefania ur. 15 sierpnia 1926 r. i Stanisława ur. 11 listopada 1927 r. 1 kwietnia 1928 r. zamieszkali z powrotem w Kołacinie w czworaku dworskim, gdzie na świat przyszła ich ostatnia córka Agnieszka ur. 18 grudnia 1931 r. Po II Wojnie Światowej wyjechał wraz z cała rodziną na Ziemie Odzyskane, zamieszkali w miejscowości Zakęcie. Tam pracowali na własnym gospodarstwie rolnym, co przez całe życie było jego marzeniem. Zmarł 03 czerwca 1952 r. po ciężkiej chorobie w Zielonej Górze. Żył 54 lata. Mieli czworo dzieci.

Drugie dziecko Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to Ignacy Grocholski. Ukończył szkołę powszechną w Kołacinie. Miał jednego brata Stefana który pracował w leśnictwie, a później został leśniczym  w województwie poznańskim (Czarnków, Miłosław i koło Poznania). Ignacy najpierw pracował przy rodzicach, a później też jak brat w leśnictwie i tam zapoznał swoją przyszłą żonę Jadwigę Grodzką urodzoną 7 października 1911 w Zalesiu powiat Jarocin. Jadwiga skończyła kurs krawiecki i szyła ubrania. Ślub wzięli 20 października 1932 w Górze powiat Jarocin. W tych czasach była trudna sytuacja gospodarcza i nawet jak Ignacy pracował w leśnictwie to czasem mu nie płacili. Francja która miała problem braku rąk do pracy po skutkach pierwszej wojny światowej podpisała z Polską umowę aby zatrudniać ludzi do pracy w górnictwie i dlatego Ignacy pojechał w 1937 roku do Francji Północnej koło Lille. Jego szwagier  Kosmala który ożenił sie z siostrą Jadwigi Grodzkiej pracował też na kontrakcie we Francji ale w innym regionie Saint-Etienne mieście koło Lyonu i on sprowadził go tam. W 1939 r. Ignacy mógł  sprowadzić do Francji swoją żonę, która wtedy nie czuła się tam sama bo była tam już jej siostra. Ignacy pracował w kopalni w Puits Pigot L’a Ricamarie. Każdy górnik dostawał  dom jednorodzinny z małym ogrodem. Mieszkali z żoną pod adresem 3 Cite des Combes L’e Chambon Feugerolles. To było takie małe getto polskie bo żyły tam tylko polskie rodziny. Ludzie nie czuli się tam obco ponieważ był tam polski ksiądz oraz piekarz, rzeźnik itp. Każdy górnik dostawał za darmo węgiel do ogrzewania domu i  miał opiekę socjalną (lekarz i lekarstwa). Podczas wojny Ignacy dalej pracował w kopalni. 29 stycznia 1947 w Saint-Etienne urodził się ich syn Henryk. Po porodzie Jadwiga ciężko zachorowała i przez rok czasu Henryk był wychowywany przez ojca i siostrę mamy. Później Ignacy zachorował na pylicę płuc i nie pracował już pod ziemią tylko na zewnątrz. Jadwiga dużo szyła ubrań dla ludzi. W 1964 r. Ignacy poszedł na emeryturę i został uznany że ma 100% pylicy, już „nie miał płuc”. Ignacy i Jadwiga byli bardzo religijni. On był prezesem organizacji Świętej Barbary patronki górników, a ona skarbniczką Kółka Różańcowego. Byli bardzo aktywni społecznie. Ignacy organizował zabawy, rożne imprezy, teatr i tańce na  rożne okoliczności jak: Trzeci Maja, Uroczystość Chrystusa Króla, Boże Ciało itp. Nie odpoczął długo na emeryturze bo zmarł 21 lipca 1965 r. w wieku 64 lat. Umarł w ramionach syna, bo chciał wstać  i głowa mu upadła na ramiona syna Henryka który wtedy miał 18 lat. Ignacy był patriotą miał zamiar wrócić do Polski, ale sytuacja polityczna w Polsce spowodowała że zdecydował się pozostać we Francji. Wrócił raz na wakacje do Polski w 1959 roku. Jadwiga zmarła 23 września 2008 r. w wieku 97 lat. Oboje spoczywają na cmentarzu we Francji. Mieli jednego syna.

Trzecie dziecko Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to pochodząca z bliźniaków Stanisława Grocholska. 9 grudnia 1925 r. wzięła w Mchach ślub z Wawrzyńcem Maciejewskim ur. 13 lipca 1901 r. w Mchach. Mieszkali razem na Halinie, a w starszym wieku Stanisława mieszkała u córki Stanisławy Koniecznej w Śremie. Umiała pięknie wyszywać obrusy i serwetki oraz haftować. Wawrzyniec zmarł 03 stycznia 1971 r. a Stanisława zmarła 30 października 1986 r. w Śremie. Spoczywają na cmentarzu w Śremie. Mieli troje dzieci.

Czwarte dziecko Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to brat bliźniak Stanisławy – Stanisław Grocholski. Zmarł on 12 kwietnia 1903 r. w Kołacinie.

Piąty z kolej to syn Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej – Franciszek Grocholski. 31 sierpnia 1930 r. wziął ślub z Marią Dudziak ur. 01 stycznia 1900 r. Mieszkali w Poznaniu na Junikowie. Franciszek zmarł 03 lutego 1986 r. a Maria zmarła 18 lipca 1986 r. w Poznaniu. Spoczywają na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Mieli troje dzieci.

Szóste i siódme dziecko Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej to bliźniaczki Józefa i Katarzyna Grocholskie. Obydwie zmarły w wieku dziecięcym. Józefa 31 sierpnia 1908 r. a Katarzyna 10 kwietnia 1909 r. w Kołacinie.

Ósmym dzieckiem Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej był Wincenty Grocholski, który także zmarł jako dziecko 03 czerwca 1910 r. w Kołacinie.

Dziewiątym dzieckiem Michała Grocholskiego i Katarzyny Szymańskiej był Stefan Grocholski. Pracował w leśnictwie, a później został leśniczym  w województwie poznańskim (Czarnków, Miłosław i koło Poznania). 25 lutego 1938 r. zawarł w Śremie ślub z Marianną Bartkowiak. Stefan zmarł 30 czerwca 1998 r. w Poznaniu. Spoczywają na cmentarzu w Miłostowie. Mieli jednego syna.

Dwanaścioro dzieci Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to kolejno: Dziewczynka urodzona martwa w 1900 r., Stanisław ur. 12 kwietnia 1901 r., Joanna i Jan bliźniaki urodzone 21 września 1902 r., Maria ur. 07 grudnia 1904 r., Katarzyna ur. 21 stycznia 1906 r., Ewa i Adam bliźniaki ur. 24 grudnia 1907 r., Michał ur. 15 września 1909 r., Stanisława ur. 07 maja 1911 r., Józefa ur. 16 marca 1913 r., Antoni ur. 18 maja 1915 r.     

Drugie dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Stanisław Grocholski. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i zginął 21 maja 1920 r.

Trzecie i czwarte dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to bliźniacy Joanna i Jan Grocholscy. Joanna zmarła jako niemowlę, natomiast Jan zmarł 30 grudnia 1927 r. w Kołacinie.

Piąte dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Maria Grocholska. Była siostrą zakonną i mieszkała we Francji. Zmarła 10 grudnia 1989 r. w Nantes.

Szóste dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Katarzyna Grocholska. Była panną i całe życie mieszkała w Kołacinie. Zmarła 20 sierpnia 1986 r.

Siódme i ósme dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to bliźniacy Ewa i Adam Grocholscy. Adam zmarł jako dziecko w 1909 r., Ewa zmarła 23 kwietnia 1942 r.

Dziewiąte dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Michał Grocholski. Wziął ślub z Jadwigą Łęcką. Michał zmarł 12 stycznia 1999 r. Mieli dwoje dzieci.

Dziesiąte dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Stanisława Grocholska. Wzięła w Mchach ślub z Antonim Małeckim ur. 07 grudnia 1913 r. w Górze. Mieszkali w Kołacinie. Stanisława zmarła 28 września 1987 r. a Antoni zmarł 28 czerwca 1996 r. w Kołacinie. Spoczywają na cmentarzu w Mchach. Mieli dwoje dzieci.

Jedenaste dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Józefa Grocholska. Mieszkała z rodzicami w Kołacinie. Musiała pracować jako służąca w różnych domach w Poznaniu, by zarobić na życie z powodu biedy rodziny. Pracowała też w poznańskim sierocińcu. Gdy wybuchła II woja światowa, wraz ze swoją siostrą, która też pracowała w stolicy Wielkopolski oraz z przyszłą bratową, uciekały pieszo z Poznania do domu, na wieś. Ale nie zagrzała długo miejsca w rodzinnym Kołacinie, gdyż niedługo potem Niemcy wysłali ja na roboty przymusowe. Trafiła do samego serca Rzeszy, do Berlina gdzie, podobnie jak w Poznaniu, pracowała przy dzieciach. Ale miała szczęście i trafiła na dobrych ludzi. Następnie przeniesiono ją na wieś, w okolicy Frankfurtu nad Menem. Tam spotkała swojego męża, Kaspra Momota, ur. 16 listopada 1914 r. który pochodził z Łabuń koło Zamościa. Po wojnie zakochana para wróciła do Polski, w rodzinne strony pani Józefy. Tam wzięli ślub, a potem, jeszcze w 1945 roku osiedlili się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, pod Nowym Miasteczkiem we wsi Długie. Zaczęli prowadzić gospodarstwo rolne, a mąż Józefy trudnił się pszczelarstwem. Kasper zmarł tam 04 stycznia 1992 r. a Józefa od 1997 roku mieszka razem z córką, w Nowym Miasteczku. Józefa i Kacper mieli troje dzieci.

Dwunaste dziecko Kazimierza Grocholskiego i Barbary Janowicz to Antoni Grocholski. Wziął ślub z Genowefą Sobczyk. Mieszkali w Nowym Miasteczku. Antoni zmarł 11 marca 1980 r. Mieli dwoje dzieci.

Jedenaścioro dzieci Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to kolejno: Wawrzyniec ur. 25 lipca 1904 r. w Kołacinie, Jan ur. 07 października 1905 r., Józefa ur. 05 marca 1907 r. w Chociczy, Marianna ur. 21 marca 1909 r. w Chociczy, Katarzyna ur. 10 listopada 1911 r., Walenty ur. 08 lutego 1913 r., Stanisław ur. 16 kwietnia 1914 r. w Kołacinie, Marta ur. 04 lipca 1915 r. w Kołacinie, Ludwika ur. 12 czerwca 1920 r. w Kołacinie, Piotr ur. 17 grudnia 1922 r. w Kołacinie, Michał ur. 30 września 1924 r. w Kołacinie.

Pierwsze dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Wawrzyniec Grocholski. 24 stycznia 1926 r. wziął ślub z Marianną Zalewską. Wawrzyniec zmarł 17 października 1978 r. w Katowicach.

Drugie dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Jan Grocholski. 03 czerwca 1928 r. wziął w Mchach ślub z Magdaleną Jankowską córką Ignacego Jankowskiego i Marianny Janowicz, urodzoną 12 lipca 1904 r. w Kołacinie. Mieszkali w Kołacinie. Magdalena zmarła 22 lipca 1954 r. a Jan 30 października 1983 r. w Kołacinie. Mieli czworo dzieci.

Trzecie dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Józefa Grocholska. Zmarła 25 grudnia 1986 r.

Czwarte dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Marianna Grocholska. 24 października 1936 r. w Książu zawarła ślub z Ignacym Gasikiem ur. 21 lipca 1915 r. w Kołacinie. Mieli dwoje dzieci.

Piąte dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Katarzyna Grocholska.

Szóste dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Walenty Grocholski.

Siódme dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Stanisław Grocholski.

Ósme dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Marta Grocholska. Nie założyła rodziny, przez większość życia mieszkała w Kołacinie. Zmarła 29 października 2011 r. w Poznaniu.

Dziewiąte dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Ludwika Grocholska. Wyszła za mąż za Stefana Jakubowskiego.

Dziesiąte dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Piotr Grocholski. Po wybuchu II wojny światowej żołnierze niemieccy wzięli go jako woźnicę na tzw. podwody, czyli musiał wozić rannych żołnierzy. Nigdy już nie wrócił do domu prawdopodobnie został przez tych żołnierzy zastrzelony i pochowany w niewiadomym miejscu, lub zginął gdzieś w jakimś obozie.

Jedenaste dziecko Piotra Grocholskiego i Marianny Kulczyk to Michał Grocholski.

Siedmioro dzieci Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to kolejno: Ludwik ur. 03 sierpnia 1911 r. w Kołacinie, Marianna ur. 24 listopada 1912 r. w Kołacinie, Józef ur. 03 listopada 1914 r. w Chwałkowie Kościelnym, Anna ur. 12 lipca 1916 r. w Chwałkowie Kościelnym, Rozalia ur. 04 września 1919 r. w Chwałkowie Kościelnym, Stefania ur. 01 września 1921 r. w Chwałkowie Kościelnym, Leon ur. 10 lutego 1923 r. w Chwałkowie Kościelnym.

Pierwsze dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Ludwik Janiszewski. Poślubił Leontynę. Ludwik umarł w 1971 r. Mieli czworo dzieci.

Drugie dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Marianna Janiszewska. Po wojnie wyemigrowała do Francji, gdzie wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Słupska. Mieli troje dzieci.

Trzecie dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Józef Janiszewski. Zmarł jako kawaler 20 sierpnia 1935 r. w Chwałkowie Kościelnym.

Czwarte dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Anna Janiszewska. Wyszła za mąż za Franciszka Ptaszyka. Mieszkali najpierw w Chwałkowie Kościelnym a następnie w Śremie. Mieli dwoje dzieci.

Piąte dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Rozalia Janiszewska. Wyszła za mąż za Franciszka Malickiego. Mieszkali w Plewiskach. Mieli troje dzieci.

Szóste dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Stefania Janiszewska. Wyszła za mąż za Eugeniusza Pazgrat ur. w 1924 r. Mieszkali w Poznaniu. Eugeniusz zmarł w 1964 r. a Stefania zmarła 15 lutego 1994 r. Mieli jednego syna.

Siódme dziecko Marianny Grocholskiej i Józefa Janiszewskiego to Leon Janiszewski. Mieszkał w Konarzewie. Zmarł w 2013 r. Miał trzech synów.

Siedmioro dzieci Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to kolejno: Wojciech ur. 21 maja 1910 r. w Mchach, Marianna ur. 04 września 1911 r. w Mchach, Franciszek ur. 11 września 1914 r. w Kołacinie, Józef ur. 27 lutego 1918 r. w Kołacinie, Stanisław ur. 24 lutego 1921 r. w Kołacinie, Stanisława ur. 11 grudnia 1924 r. w Kołacinie, Ludwik ur. 03 sierpnia 1929 r. w Kołacinie.

Pierwsze dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Wojciech Jankowski zawarł w dniu 03 lutego 1935 r. w Jeżewie ślub z Katarzyną Dolną.

Drugie dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Marianna Jankowska zawarła dnia 24 stycznia 1937 r. w Książu ślub z Ludwikiem Borowskim, który urodził się 03 sierpnia 1913 r. w Środzie Wielkopolskiej.

Trzecie dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Franciszek Jankowski zawarł dnia 15 lutego 1939 r. w Mchach ślub z wdową Jadwigą Figaniak. Zmarł w Kołacinie 10 lipca 1943 r. i spoczywa na cmentarzu w Mchach.

Czwarte dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Józef Jankowski zawarł dnia 04 kwietnia 1948 r. w Mchach ślub z Cecylią Borowczyk urodzoną 12 października 1922 r. Mieszkali w Kołacinie w dawnym „pałacu” czyli mieszkaniu rządcy majątku. Józef zmarł 22 listopada 1972 r. a Cecylia 28 stycznia 2006 r. Spoczywają na cmentarzu w Mchach

Piąte dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Stanisław Jankowski zawarł w dniu 05 lutego 1950 r. ślub ze Stanisławą Sobczyk

Szóste dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Stanisława Jankowska w dniu 09 lutego 1947 r. wyszła za mąż za Józefa Rzepkę.

Siódme dziecko Józefy Grocholskiej i Walentego Jankowskiego to Ludwik Jankowski zmarł 08 maja 1946 r. w Kołacinie.

Sześcioro dzieci Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to kolejno: Franciszek ur. 30 września 1919 r., Franciszka ur. 13 lutego 1921 r., Wiktoria ur. 28 listopada 1923 r., Helena ur. 11 grudnia 1924 r., Marianna ur. 23 listopada 1927 r., Katarzyna ur. 09 listopada 1929 r. Wszystkie dzieci urodzone w Kołacinie i ochrzczone w Mchach.

Pierwsze dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Franciszek Grocholski. Zawarł ślub z Marią Łęcką ur. w 1917 r. Mieszkali w Kołacinie. Maria zmarła w 1969 r., a Franciszek w 2001 r. Mieli jednego syna.

Drugie dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Franciszka Grocholska. Zawarła ślub z Franciszkiem Sokołowskim ur. 22 kwietnia 1915 r. Mieszkali w Lubięcinie. Franciszek zmarł  15 października 1986 r. a Franciszka 10 lipca 1999 r. Spoczywają na cmentarzu w Lubięcinie.

Trzecie dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Wiktoria Grocholska. Zawarła ślub z Czesławem Kaczmarkiem ur. 06 lipca 1918 r. Mieszkali w Kołacinie. Czesław zmarł 03 czerwca 1992 r., a Wiktoria 15 marca 2005 r.

Czwarte dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Helena Grocholska. Wyszła za mąż za Figaniaka. Mieszkali w Mchach.

Piąte dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Marianna Grocholska. Wyszła za mąż za Józefa Stachowiaka ur. w 1928 r. Marianna zmarła 07 czerwca 2008 r. w Mchach, a Józef 16 marca 2012 r. Spoczywają na cmentarzu w Mchach.

Szóste dziecko Antoniego Grocholskiego i Wiktorii Krajewskiej to Katarzyna Grocholska. Wyszła za mąż za  Bronisława Królikowskiego urodzonego 12 kwietnia 1929 r. Mieszkali w Nowej Soli. Ona zmarła 23 kwietnia 1972 r. a on 21 stycznia 1978 r. w Nowej Soli. Spoczywają na miejskim cmentarzu.

 

Szóste pokolenie

 

Czworo dzieci Marianny Grocholskiej i Stanisława Jankowskiego to kolejno: Władysław ur. 30 lipca 1922 r. w Halinie, Stefania ur. 15 sierpnia 1926 r. w Chwałkowie Kościelnym, Stanisława ur. 11 listopada 1927 r. w Chwałkowie Kościelnym, Agnieszka ur. 18 grudnia 1931 r. w Kołacinie.

Pierwsze dziecko Marianny Grocholskiej i Stanisława Jankowskiego to Władysław Jankowski. Urodził się 30 lipca 1922 r.  w Halinie.

Tam mieszkał z rodzicami do 1925 roku, gdy zamieszkali w Kołacinie. Potem mieszkali w Chwałkowie Kościelnym. Od 1 kwietnia 1928 r. zamieszkali na nowo w Kołacinie  i mieszkali do końca II wojny światowej w „czworaku” dworskim. Władysław chętnie chodził na Halin do dziadków Michała i Katarzyny Grocholskich razem ze swoimi siostrami. Ale po drodze wyprzedzał je i zostawiał a one bały się iść same bo biegały tam duże psy. Władysław czasami robił swoim siostrom też różne psikusy i żarty: strasząc je lub chowając się żeby je nastraszyć. Po II wojnie światowej przyjechał do Modrzycy. Pracował w Fabryce Kleju w Nowej Soli, później w PGR w Otyniu jako palacz c.o. i stamtąd poszedł na emeryturę. 09 października 1949 r. w Otyniu zawarł związek małżeński ze Stefanią Woźniak. Mieli sześcioro dzieci. Stefania zmarła 14 lipca 1961 r. w Nowej Soli. Ze względu na małe dzieci wymagające opieki 25 grudnia 1961 r. w Nowej Soli zawarł związek małżeński z Cecylią Kowalską. Mieli troje dzieci. Mieszkali w Modrzycy koło Nowej Soli. Cecylia zmarła 29 listopada 1987 r. w Nowej Soli. 04 sierpnia 1990 r. w Nowej Soli zawarł związek małżeński z Natalią Karpowicz. Mieszkał z nią przez pięć lat w Nowej Soli. Zmarł 08 maja 1995 r. w Nowej Soli. Był człowiekiem małomównym i skrytym. Mało opowiadał o sobie. Lubił pracować na roli, uwielbiał podróże pociągiem, odwiedzając rodzinę. Był obowiązkowy i zdyscyplinowany, lubił porządek.

Drugie dziecko Marianny Grocholskiej i Stanisława Jankowskiego to Stefania Jankowska. Urodziła się 15 sierpnia 1926 r. w Chwałkowie Kościelnym. Wzięła ślub z Władysławem Jakubiakiem, mieli dwoje dzieci. Zmarła 12 września 1968 r. w Nowej Soli.

Trzecie dziecko Marianny Grocholskiej i Stanisława Jankowskiego to Stanisława Jankowska. Urodziła się 11 listopada 1927 r. w Chwałkowie Kościelnym. 19 kwietnia 1954 r. zawarła w Nowej Soli ślub ze Stanisławem Bigdowskim. Zmarła 23 grudnia 1995 r. w Nowej Soli.

Czwarte dziecko Marianny Grocholskiej i Stanisława Jankowskiego to Agnieszka Jankowska. Urodziła się 18 grudnia 1931 r. w Kołacinie. Uczęszczała do szkoły w Kołacinie, gdzie ukończyła dwie klasy. Już jako dziecko musiała pracować w majątku dworskim. Po wojnie przyjechała razem z rodzicami na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie objęli gospodarstwo rolne w Zakęciu pow. Nowa Sól. Na tym gospodarstwie byli do września 1952 r., następnie po śmierci ojca Stanisława Jankowskiego która nastąpiła 03 czerwca 1952 r., przekazali to gospodarstwo na skarb państwa. Agnieszka wraz z siostrami zamieszkała w Nowej Soli i pracowała w tzw. szczeciniarni (Przedsiębiorstwie Przetwórczym Szczeciny, Włosia i Sierści w Nowej Soli). Pracowała tam od marca 1952 r. do czerwca 1960 r. W międzyczasie 14 listopada 1959 r. zawarła w Nowej Soli w kościele św. Antoniego ślub z Franciszkiem Strykowskim, ur. 22 listopada 1928 r. w Rudzie Brodzkiej, jako syn Jana Strykowskiego i Katarzyny Mamczur. W latach 1972 do 1977 pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Nowej Soli w charakterze sprzątaczki. W roku 1977 przeszła na rentę chorobową z powodu niezdolności do pracy. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 30 grudnia 2012 r. w Nowej Soli i jest pochowana obok swojego męża na cmentarzu w Nowej Soli przy ulicy Wandy.

Jedyne dziecko Ignacego Grocholskiego i Jadwigi Grodzkiej to Henryk Grocholski. Urodził się 29 stycznia 1947 w Saint-Etienne we Francji. Po porodzie jego mama ciężko zachorowała i przez rok czasu był wychowywany przez ojca i siostrę mamy. Jego ojciec zmarł 21 lipca 1965 r.  gdy miał 64 lata. Umarł na ramionach syna bo chciał wstać  i głowa mu upadła na jego ramiona. Henryk miał wtedy 18 lat. Po śmierci ojca studiował finanse i księgowość. W 1970 r. służył w wojsku rok czasu. Od 1971 roku zaczął prace w Bankowości i pracował aż do 1994 kiedy to przyjechał do Polski na misje finansowane przez Unię Europejską mające zadanie restrukturyzacji systemu bankowości spółdzielczej. W 2002 r. został zatrudniony  jako dyrektor audytu w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa aby przygotować agencje do zdobycia  akredytacji aby mogła  dysponować pieniędzmi unijnymi do finansowania rolnictwa. Jest wdzięczny swoim rodzicom że od dziecka dali mu polskie wychowanie we Francji, ucząc go polskiego języka, polskich obyczajów i wychowania chrześcijańskiego. Dlatego to samo pragnie zaszczepić swoim dzieciom a mają ich z żoną Jolantą dwoje: Ewę urodzoną 8 kwietnia 1990 i Tomasza 3 listopada 1991. Chcę dać im to samo co dali mu rodzice znajomość języka polskiego i wychowanie chrześcijańskie.

Troje dzieci Stanisławy Grocholskiej i Wawrzyńca Maciejewskiego to kolejno: Ludwik ur. 13 sierpnia 1928 r., Stanisława ur. 17 września 1930 r., Krystyna ur. 14 stycznia 1933 r. Wszystkie dzieci urodzone w Halinie i ochrzczone w Chwałkowie Kościelnym.

Pierwsze dziecko Stanisławy Grocholskiej i Wawrzyńca Maciejewskiego to Ludwik Maciejewski.

Drugie dziecko Stanisławy Grocholskiej i Wawrzyńca Maciejewskiego to Stanisława Maciejewska.

Trzecie dziecko Stanisławy Grocholskiej i Wawrzyńca Maciejewskiego to Krystyna Maciejewska. Wyszła za mąż za Baraniaka. Mieszkali w Śremie. Krystyna zmarła tam 5 października 1997 r.

Troje dzieci Franciszka Grocholskiego i Marianny Dudziak to: Ryszard, Henryk, Stanisław.

Pierwsze dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Dudziak to Ryszard Grocholski.

Drugie dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Dudziak to Henryk Grocholski.

Trzecie dziecko Franciszka Grocholskiego i Marianny Dudziak to Stanisław Grocholski.

Jedyny syn Stefana Grocholskiego i Marianny Bartkowiak to Mirosław Grocholski. Urodził się 31 sierpnia 1939 r., zmarł 23 stycznia 2004 r. w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu w Miłostowie

Jedyny panieński syn Ewy Grocholskiej to Stanisław Grocholski.

Dzieci Michała Grocholskiego i Jadwigi Łęckiej to kolejno: Jan, Stefania.

Pierwsze dziecko Michała Grocholskiego i Jadwigi Łęckiej to Jan Grocholski.

Drugie dziecko Michała i J Grocholskiego i Jadwigi Łęckiej to Stefania Grocholska.

Dzieci Stanisławy Grocholskiej i Antoniego Małeckiego to kolejno: Józefa, Maria.

Pierwsze dziecko Stanisławy Grocholskiej i Antoniego Małeckiego to Józefa Małecka. Zmarła na białaczkę w wieku 13 lat.

Drugie dziecko Stanisławy Grocholskiej i Antoniego Małeckiego to Maria Małecka.

Troje dzieci Józefy Grocholskiej i Kaspra Momot to kolejno: Barbara, Stanisław, Anna.

Pierwsze dziecko Józefy Grocholskiej i Kaspra Momot to Barbara Momot.

Drugie dziecko Józefy Grocholskiej i Kaspra Momot to Stanisław Momot.

Trzecie dziecko Józefy Grocholskiej i Kaspra Momot to Anna Momot.

Dwoje dzieci Antoniego Grocholskiego i Genowefy Sobczyk to: Henryk, Andrzej.

Pierwsze dziecko Antoniego Grocholskiego i Genowefy Sobczyk to Henryk Grocholski.

Drugie dziecko Antoniego Grocholskiego i Genowefy Sobczyk to Andrzej Grocholski.

Czworo dzieci Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej to kolejno: Teresa ur. 22 czerwca 1929 r., Bronisława ur. 17 lipca 1931 r., Stanisław ur. 17 kwietnia 1934 r., Aniela ur. 26 lipca 1936 r. Wszystkie dzieci urodzone w Kołacinie i ochrzczone w Mchach.

Teresa Grocholska urodziła się 22 czerwca 1929 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej. W 1950 r. wyszła za mąż za Bronisława Kuik.

Bronisława Grocholska urodziła się 17 lipca 1931 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej. W 1950 r. wyszła za mąż za Edwarda Kuik.

Stanisław Grocholski urodził się 17 kwietnia 1934 r. w Kołacinie jako syn Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej.

Aniela Grocholska urodziła się 26 lipca 1936 r. w Kołacinie jako córka Jana Grocholskiego i Magdaleny Jankowskiej. Zmarła 18 sierpnia 1936 r. w Kołacinie.

Dzieci Marianny Grocholskiej i Ignacego Gasik to kolejno: Daniela ur. 18 grudnia 1937 r. w Kołacinie, Emilia ur. 17 stycznia 1941 r. w Altdorf.

Pierwsze dziecko Marianny Grocholskiej i Ignacego Gasik to Daniela Gasik.

Drugie dziecko Marianny Grocholskiej i Ignacego Gasik to Emilia Gasik.

Dzieci Ludwika Janiszewskiego i Leontyny to kolejno: Barbara, Andrzej Wojciech, Maciej, Jacek.

Pierwsze dziecko Ludwika Janiszewskiego i Leontyny to Barbara Janiszewska. Wyszła za mąż za Staniszewskiego. Mieszkają w Poznaniu. Mają syna Michała.

Drugie dziecko Ludwika Janiszewskiego i Leontyny to Andrzej Wojciech Janiszewski. Ożenił się z Ewą Kaczmarek. Mieszkają w Śremie. Mają córkę Magdalenę i syna Bartosza.

Trzecie dziecko Ludwika Janiszewskiego i Leontyny to Maciej Janiszewski. Ożenił się z Anielą. Mają trzech synów: Szymona, Grzegorza i Pawła.

Czwarte dziecko Ludwika Janiszewskiego i Leontyny to Jacek Janiszewski.

Dzieci Marianny Janiszewskiej i N. Słupskiego są kolejno: Stefania, Jan, Edward.

Pierwsze dziecko Marianny Janiszewskiej i N. Słupskiego to Stefania Słupska. Ma syna Eryka

Drugie dziecko Marianny Janiszewskiej i N. Słupskiego to Jan Słupski.

Trzecie dziecko Marianny Janiszewskiej i N. Słupskiego to Edward Słupski.

Dwoje dzieci Anny Janiszewskiej i Franciszka Ptaszyk  to: Jan, Jerzy.

Pierwsze dziecko Anny Janiszewskiej i Franciszka Ptaszyka to Jan Ptaszyk. Mieszka w Śremie. Ma syna Michała.

Drugie dziecko Anny Janiszewskiej i Franciszka Ptaszyka to Jerzy Ptaszyk. Mieszka w Śremie. Ma dwie córki Joannę i Magdalenę.

Troje dzieci Rozalii Janiszewskiej i Franciszka Malickiego to: Barbara, Maria, Henryk.

Pierwsze dziecko Rozalii Janiszewskiej i Franciszka Malickiego to Barbara Malicka. Wyszła za mąż za Potrawiaka. Mieszkają w Plewiskach. Mają córkę Katarzynę.

Drugie dziecko Rozalii Janiszewskiej i Franciszka Malickiego to Maria Malicka. Wyszła za mąż za Kaczmarka. Mieszkają w Plewiskach. Mają córkę Magdalenę.

Trzecie dziecko Rozalii Janiszewskiej i Franciszka Malickiego to Henryk Malicki. Mieszka w Plewiskach. Ma dwóch synów Mariusza i Marka.

Jedyny syn Stefanii Janiszewska i Eugeniusza Pazgrata to Paweł Pazgrat. Urodził się 01 czerwca 1956 r. W 1985 r. wziął ślub z Krystyną Balcerek. Mieszkają w Przeźmierzowie. Mają syna Bartosza ur. 23 września 1986 r.

Synowie Leona Janiszewskiego to: Zbigniew, Ryszard, Piotr. Mieszkają w Konarzewie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>