Ruda Brodzka i jej historia

Ruda Brodzka

Ruda Brodzka leży nad Styrem, 16 km. na zachód od Brodów i 8 km. na północny zachód od stacji kolejowej Zabłotce na linii Lwów-Brody, 17 kilometrów od sądu powiatowego w Łopatynie, 8 kilometrów od urzędu pocztowego, stacji kolei i telefonu w Zabłotcach. Na północ leży Manastyrek, na wschód Brody, na południowy-wschód Ponikowica, na południe Rażniów, na zachód Turze. Wieś leży w dorzeczu Dniepru za pośrednictwem Styru, płynącego od południa na północny-zachód wzdłuż granicy. Była to wieś sołecka, należała do gminy Stanisławczyk, powiat Radziechów a później Brody, województwo tarnopolskie.

W południowej części wsi leżą zabudowania wiejskie. Przeważna część obszaru lesista (lasy: "Pod Styrem" na zachodzie, "Sucholesie" i "Borusinek" na północy, "Świdowiec" na wschodzie). Wśród lasów mieszczą się grupy domów: Czornobilawa, Mamczuny i Węglarki (aleja Węglarka). Najwyższe wzniesienie (242 metrów) w środku obszaru; najniższe nad Styrem (209 metrów),

W 1880 r. własność większa miała roli ornej 162, łąk i ogrodów 270, pastwisk 46, lasu 3724 mórg; własność mniejsza roli ornej 354, łąk i ogrodów 490, pastwisk 22, lasu 10 mórg. We wsi była szkoła etatowa l-klasowa (od 1858 r.), mająca 21,5 morgi ogrodu. Język wykładowy polski.

Piaszczysta i torfiasta gleba rodziła żyto, jęczmień, hreczkę i len. Mieszkańcy trudnili się wyrobem drewnianych pudeł i przetaków. Na obszarze dworskim znajdowały się trzy młyny wodne i nie czynny tartak parowy.

W 1880 roku było 123 domy, 770 mieszkańców w gromadzie, 9 domów, 58 mieszkańców na obszarze dworskim; 429 obrządku rzymsko-katolickiego, 343 greko- katolickiego, 60 izraelitów; 617 Polaków, 181 Rusinów, 30 Niemców.

W 1921 r. wieś miała 191 zagród i 1174 mieszkańców, w tym 748 Polaków, 376 Rusinów (Ukrainców) i 50 Żydów. W 1931 r. liczba zagród wzrosła do 200 , a mieszkańców zmalała do 1010 osób. Domy we wsi były w większości drewniane, kryte słomą.

Numery domów w Rudzie Brodzkiej i nazwiska rodzin w nich mieszkających według metryk z parafii rzymskokatolickiej w Stanisławczyku, oraz grekokatolickiej w Rażniowie do których należała Ruda. Stan na rok 1895:

 

Numer domu

Nazwisko rodziny zamieszkującej dom

1.

Mamczur

2.

Krasiccy

3.

Broczkowscy

4.

Broczkowscy

5.

Broczkowscy

6.

Czernichowscy

7.

 

8.

Gregorczuk

9.

Bordiuk

10.

 

11.

Strykowscy

12.

 

13.

Sawicz

14.

Strykowscy

15.

 

16.

Pendyk

17.

Płukarz

18.

 

19.

Myszkow

20.

Matuszkiewicz

21.

 

22.

Pendyk

23.

Hanczaryk

24.

 

25.

Chudzik

26.

Firomscy

27.

Radomscy

28.

 

29.

Mamczur

30.

Hryziuk

31.

Jasinowscy

32.

Martyniuk

33.

 

34.

Romaniuk

35.

Sawicz

36.

 

37.

 

38.

 

39.

Czernichowscy

40.

Rzyczkowscy

41.

Chudzik

42.

Kruszyńscy

43.

 

44.

 

45.

Mamczur

46.

Mamczur

Numer domu

Nazwisko rodziny zamieszkującej dom

47.

Chudzik

48.

Waśków

49.

Sawicz

50.

 

51.

 

52.

Bordiuk

53.

Jacynka

54.

Grzegorczuk

55.

Mamczur

56.

Płukasz

57.

Babińscy

58.

Bordiuk

59.

Broczkowscy

60.

 

61.

Semenczuk

62.

Nachwostacz

63.

Bobyk

64.

Czernichowscy

65.

Fedorowicz

66.

 

67.

Bordiuk

68.

Jankiewicz

69.

 

70.

Górscy

71.

Tymkiewicz

72.

 

73.

 

74.

Kruszyńscy

75.

 

76.

 

77.

 

78.

Grzegorczuk

79.

Pindyk

80.

Chudzik

81.

Czernichowscy

82.

Fedorowicz

83.

Mamczur

84.

Demczuk

85.

Hryziuk

86.

Rzyczkowscy

87.

Kruszyńscy

88.

Kruszyńscy

89.

 

90.

 

91.

Strykowscy

92.

Semenczuk

Numer domu

Nazwisko rodziny zamieszkującej dom

93.

Sawicz

94.

 

95.

 

96.

Oliwa

97.

Mamczur

98.

 

99.

 

100.

Bordiuk

101.

 

102.

Chudzik

103.

Chudzik

104.

Broczkowscy

105.

 

106.

 

107.

Orzechowscy

108.

Hryziuk

109.

Mamczur

110.

 

111.

Grodzccy

112.

 

113.

 

114.

 

115.

 

116.

 

117.

 

118.

Strykowscy

119.

 

120.

 

121.

 

122.

Sawicz

123.

 

124.

 

125.

 

126.

Broczkowscy

Węglarki

Majsinger

 

Najstarsze wzmianki o miejscowości pochodzą z końca XVIII wieku. W 1788 r. wieś należała do Wincentego Potockiego podkomorzego koronnego i, według ustaleń Antoniego Schneidera, nosiła wówczas nazwę Ruda Babińska, występującą jeszcze w 2 połowie XIX wieku. Za utożsamieniem tych dwóch nazw miało przemawiać nazwisko Babiński spotykane w Rudzie i w sąsiednim Rażniowie oraz nazwa stawu Babińskiego leżącego na granicy między tymi miejscowościami. W połowie XIX wieku właścicielem majątku był Kazimierz Młodecki, w latach osiemdziesiątych tego stulecia Maurycy Lazarus i spółka, a na początku XX wieku Wilchelm i  Fryderyk Schmidtowie.

            Ruda Brodzka należała do parafii w Stanisławczyku, a w 1911 roku utworzono ekspozyturę na miejscu, należącą do dekanatu brodzkiego. W 1925 roku ekspozytura w Rudzie została podniesiona do rangi parafii, a w 1932 r. kuria lwowska przyłączyła do niej Rażniów i Zabłotce, dotąd należące do parafii w Olesku. Do kościoła w Rudzie uczęszczali także mieszkańcy przysiółka Ponikowicy zwanego Welin I. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku parafią w Rudzie administrowali proboszczowie ze Stanisławczyka. Przyczyną było zapewne słabe uposażenie probostwa. Dla poprawienia tej sytuacji, w latach trzydziestych XX wieku rada gromadzka przyznała probostwu  5 morgów ziemi, a następnie dodatkowo 1 morgę przy głównej drodze ze wsi, aby nie dopuścić do budowy w tym miejscu cerkwi.

            Inicjatywa budowy kościoła (pierwotnie kaplicy publicznej) w Rudzie wyszła od mieszkańców miejscowości, którzy jednak nie mieli na nią funduszy. Grunt pod świątynie i cmentarz oraz drewno na budulec ofiarował Kazimierz Młodecki. Fundamenty zostały położone 8 V 1862 r. i poświęcone przez księdza Ludwika Grzechowicza, dziekana buskiego i proboszcza łopatyńskiego. Gotowy kościół został poświęcony 26 VII 1865 przez proboszcza ze Stanisławczyka ks. Jana Żurawskiego. Prace budowlane wykonali mieszkańcy. Kościół położony jest w północnej części wsi, na północ od drogi. Zbudowany w całości z drzewa sosnowego, częściowo na podmurówce, na podwalinach dębowych, szalowany deskami.

            Wszystkie sprzęty kościelne zakupił Kazimierz Młodecki. Wdzięczni mieszkańcy nadali kościołowi wezwanie Św. Kazimierza, później, w bliżej nieokreślonym czasie, zmienione na Św. Anny. Ponadto nie chcąc nadużywać jego szczodrości  postarali się o dotację wypłaconą z prywatnej szkatuły cesarskiej w wysokości 400 złotych reńskich, które przeznaczyli na wyposażenie kościoła. Jeden ołtarz został zakupiony przez mieszkańców Rudy od księdza grekokatolickiego ze Smólna. Msze w urządzonym już kościele odbywały się tylko raz w roku, w dniu św. Kazimierza.

            Po utworzeniu ekspozytury w Rudzie Wilhelm Fryderyk Schmidt podarował stojącą nieopodal kościoła dworską gajówkę na tymczasową plebanię. Zobowiązał się także wybudować murowaną plebanię w późniejszym terminie. Przygotowania przerwała I wojna światowa, a zwiezione już cegły zostały rozkradzione. W 1921 roku wybudowano drewnianą plebanię ze składek parafian i dotacji wojennego urzędu rozbudowy. Zapewne w 1922 r. otoczono cmentarz parkanem.

            W 1940 roku księgi metrykalne, prowadzone od około 1880 r. zostały przejęte przez władze sowieckie. Starsze księgi złożono w urzędzie dziekańskim w Brodach. 21 I 1944 r. Ruda przeżyła napad nacjonalistów ukraińskich, w trakcie którego zamordowano 26 Polaków (w tym 10 dzieci), raniono 4 osoby i spalono 70 polskich domów. Po tym tragicznym wydarzeniu mieszkańcy, wraz z administratorem parafii, ks. Saturninem Żebrowskim schronili się w Brodach.

            Według niepewnych wiadomości uzyskanych na miejscu, kościół w Rudzie Brodzkiej był użytkowany przez katolików do 1955 roku, do 1969 roku funkcjonował jako cerkiew, a następnie został zamieniony na magazyn kołchozowy.

            21 stycznia 1944 r. o godz. 20.00 liczne terenowe bojówki banderowskie wsparte przez sotnię UPA z Wołynia, w sile około 300 ludzi, dokonały napadu na zagrody polskie. Pierwszym obiektem napadu była plebania, którą napastnicy doszczętnie obrabowali i poważnie zniszczyli. Poszukiwali ks. proboszcza Saturnina Żebrowskiego, któremu udało się razem z rodzinami Strykowskich i Radomskich wcześniej uciec i schować w stodole u Ukraińca Żeliska. Był on inwalidą wojennym z pierwszej wojny światowej, w czasie której stracił rękę, i nie zgadzał się na mordowanie Polaków. Przechował on księdza i dwie rodziny w swoich zabudowaniach gospodarskich. Ksiądz ukrywał się w żłobie dla koni, a Strykowscy i Radomscy w słomie. Żelisko zamknął stodołę na kłódkę, żeby banderowcy nie mogli tam wejść i kazał synom polewać dach stodoły wodą, żeby nie zapaliła się od sąsiednich domów, które płonęły tak że w nocy widać było jak w dzień.

            Za odmowę wskazania miejsca ukrycia ks. S. Żebrowskiego napastnicy zamordowali na plebanii żonę gospodarza zarządzającego gospodarstwem plebanii i ciężko ranili jego dwie córki.

Akcja  ludobójcza trwała około 6 godzin. Napastnicy opuścili wieś około 2-giej godziny w nocy. Ograbili większość zagród z inwentarza żywego i bardziej wartościowych rzeczy, w tym odzieży i żywności.

Spalili 70 zagród, zamordowali 26 osób, w tym 10 dzieci, 4 zostały ranne.

Większość mieszkańców zdołała zbiec i ukryć się w pobliskim lesie. Rano 22 stycznia 1944 r. część ocalonych mieszkańców opuściła rodzinne domy i schroniła się w odległych o 17 km. Brodach: między innymi rodzina Strykowskich. Stamtąd Józef Strykowski wyjechał z żoną i córką do Krakowa. Natomiast Katarzyna Strykowska i jej syn Franciszek wrócili do wsi Ruda Brodzka, myśląc że będą znowu gospodarzyć.

Kilku mieszkańców pozostało na miejscu, głównie tych, których budynki ocalały.

20 lutego 1944 duża grupa banderowców z UPA dokonała w nocy ponownego napadu na ocalałe zagrody polskie i pozostałych tam Polaków.

Zamordowali wtedy 14 osób, 2 ciężko ranili oraz spalili wszystkie pozostałe budynki. Od tego dnia polska wieś Ruda Brodzka przestała istnieć. Mieszkańcy w pośpiechu wyjechali do Brodów i stamtąd transportem na tzw. „Ziemie Odzyskane”

W sumie zamordowano 40 osób, 6 osób ciężko raniono, spalono 135 gospodarstw i szkołę.

Lista ofiar:

Franciszek Trzaskowski lat 43 – zastrzelony

Tekla Broczkowska zd. Strykowska lat 34 – zastrzelona

Bronisław Broczkowski lat 36 – zastrzelony

Karol Kopczyk

Bronisław Hanczarek

Karol Stelmach

Milku Stelmach

Maria Hanczarek i jej trzyletnie dziecko (dziewczynka)

Józef Janów – zastrzelony

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>